aritmetički operator


aritmetički operator
arithmetic operator
* * *
• arithmetic operator

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • operator — opèrātor (operȃtor) m DEFINICIJA 1. mat. funkcija čija su domena i kodomena vektorski prostori [linearni operator] 2. log. a. simbol za određene računske operacije i funkcije [aritmetički operator] b. izraz koji pretpostavlja neku logičku… …   Hrvatski jezični portal